KAİZEN VE İNOVASYONUN FARKI

Kaizen;

Japoncadaki kai (değişim) ve zen (daha iyi) anlamına gelen kelimelerden oluşmuştur. Sürekli iyileştirme anlamını taşımaktadır. Amacı üretimdeki süreci küçük ama sürekli değişikler ile daha iyi hale getirmektir. Sağduyu, öz disiplin, düzen ve ekonomiye dayalı bir etkinlik organizasyonu olan bir yaklaşımdır. Kaizen tekniği, yalın üretimdeki yalın üretim süreci modelinin güçlü bir katkısı ve temel bir parçasıdır.

Kaizen; teknik ekipmanların, üretimde harcanan zamanın ve maliyetin yavaş ancak sürekli iyileştirilmesi ile gerçekleştirilir. Burada amaç sonuçlardan çok sürecin iyileştirilmesidir. Bu sayede kısa vadede sonuçlarda iyileşme, uzun vadede ise gelişme elde edilir. Kaizen ‘de insan unsurunun diğer üretim süreçlerine göre ayrı bir önemi vardır. Bu sebeple öncelik takım çalışmasının işleyişidir.

İnovasyon;

 İnovasyon (yenilikçilik-yenilik) kavram olarak, hem bir süreci (yenilemeyi / yenilenmeyi) hem de bir sonucu (yeniliği) ifade eder. İnovasyon daha çok sıkıntıları giderme konusundan odaklanarak var olan bizi rahatsız eden sorunlara çözüm bulmakta olabilir. İnovasyon bir buluş değildir. Daha çok günümüzde var olan bir ürün, hizmeti ele alıp ürüne yeni etkin özellikler katıp yeniden insanlığın hizmetine sunmaktır. Bu aşamada önemli olan değişen yeni özelliğin etkin olmasıdır.Özgün bir özellik katmasıdır.

İnovasyon süreci, bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi olarak tanımlanır. Bu nedenle de teknik, ekonomik ve sosyal süreçlerin oluşturduğu bir bütündür. Bireylerde ve toplumda değişime olan istek, yeniliğe açıklık ve girişimcilik ruhuyla özdeşleşen bir kültür gerektirir. İnovatif düşünce kültürüne sahip bireyler yeni fikirler ortaya çıkarırlar.

Farkları;

Kaizen ve inovasyonun tartışmasız en büyük ortak özellikleri yaratıcı boyutlarıdır. Ayrıca Kaizen de inovasyon da bir probleme çözüm getirir ve bir ihtiyaca cevap verir. Ancak Kaizen genellikle üründen çok süreçle ilgilidir. İnovasyon ise genel olarak ürünle ilgili olmakla birlikte süreci de kapsar. Literatürde inovasyon; küçük veya radikal, süreç veya ürün yelpazesinde değerlendirilir. Kaizen ve İnovasyonu birlikte değerlendirecek olursak Küçük Süreç İnovasyonları’nın tanımları ve uygulamaları gereği Kaizen’le hemen hemen aynı şeyler olduğu sonucuna ulaşabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir