OPTİK KARAKTER TANIMA(OCR) NEDİR?

Optik Karakter Tanıma Nedir ?

OCR (Optical Character Recognition), optik karakter tanıma anlamına gelir. Bu teknoloji görüntüye dönüştürülmüş metinleri tanımak için kullanılır. Bu görüntüler pdf gibi taranmış belgeler ve fotoğraflar olabilir. OCR Teknolojisi, daktilo edilmiş, elle yazılmış veya basılı yazılı metinleri içeren her türlü görüntüyü makine tarafından algılanabilen verilere dönüştürür.

OCR’nin iki temel algoritması bulunur. Bunlardan ‘Matris Eşleme’, desen tanıma olarak da tanımlanabilir. Bu algoritma görüntüyü  piksel-piksel tarar ve benzer dosyalarla karşılaştırır. Daha sonra ise metne döker. Bu method daha çok eski daktilo yazılarında etkilidir. Günümüzde kullanılan yazı türleri için yetersiz kalmaktadır. Bir diğer algoritma ise ‘Özellik Özütlemedir’. Bu algoritma yardımı ile grafikleri çizgi, çizgi kesişimler, kapalı döngü gibi özelliklere dönüştürülebilir. Bu algoritma aynı zamanda verilerin boyutunu azaltıp tanımlama işlemini verimli hale gelmesini sağlar.

RPA ve OCR Arasındaki İlişki

 Birçok büyük veya orta ölçekli kuruluş, iş süreçlerini dijitalleştirmek ister. Fakat taranan belgeleri analiz etmek veya depolamak oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu konudaki eksikliği gidermek için RPA ve OCR devreye girer. RPA, iş süreçlerinin daha verimli bir şekilde devam edebilmesine olanak tanır. OCR ve RPA bir arada çalışarak operasyonların otomasyonuna yardımcı olabilirler. Genel olarak OCR yüksek düzeyde yapılandırılmış belgelerde kullanılır. RPA ile birlikte ise yapılandırılmamış dosyaları analiz edebilir veya işleyebilir. RPA ve OCR beraber çalıştığında, RPA, OCR’nin tek başına yeterli olmadığı bazı süreçleri iyileştirebilir. Bu süreçler daha çok veri toplama ve analiz süreçleridir. Bu süreçler bazı adımlara göre gerçekleşir. Bu adımları kısaca açıklanacak olursa;

-Tanımlama: Belgelerin türlerinin tanımlanması. Bu türler; el yazısı formu, taranmış yazı formu ve benzeri türler olabilir.

-Sınıflandırma: Tanımlanan format dikkate alınarak fatura, sözleşme, imzalı çıktı gibi belgelerin sınıflandırılmasıdır.

-Okuma: Karakter bazlı belge okunmasıdır.

-Özümleme: Alarmların ayarlanması, bildirimlerin gönderilmesi, verilerin saklanması gibi sonuç odaklı eylemlerin gerçekleştirilmesidir.

RPA ve OCR Kullanım Örnekleri

RPA platformunun yanında çalışan bir OCR motoru, faturaların okunabilir verilere manuel olarak işlenmesi ile ilgili görevleri otomatikleştirebilir. OCR çözümü, gerektiğinde robotik ve insan destekli girdiler arasında sorunsuz bir biçimde geçiş yaparak karmaşık iş süreci otomasyonlarının iş akışına tamamen entegre edilmesini sağlar. OCR özelliği; şüpheli verileri tespit edebildiğinden, doğrulanması gereken bir veriyi kontrol edebilir ve gerekirse düzeltir.

RPA OCR kullanımına bir diğer örnek de; taranmış bir müşteri başvuru formundan bilgi almak ve onu bir CRM sistemine eklemektir. Daha sonra verileri sınıflandırmak için metin analitiği kullanılabilir, bundan sonra ise otomaston devreye girer ve CRM uygulamasını günceller. Anormal bir durum karşısında robot müdahale etmesi için bir yetkiliyi(insan) uyaracaktır.

Finansal hizmetlerde müşteriyi tanımak için kullanılabilir. RPA OCR çözümleri, bir müşterinin kimlik kartından veya ehliyetinden kimlik bilgilerini doğrulayabilir. Aynı şekilde kimlik belgesindeki müşteri adı ile başvuru formlarındaki müşteri adı arasında farklılık olması gibi tutarsızlık olması durumunda insan uyarır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir