Üretim Sektöründe RPA Kullanımı

Üretim endüstrisindeki şirketler, tesislerde günlük üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için fiziksel endüstri robotları ve işleme hatları uygulayan otomasyonu ilk benimseyen şirketlerdir. Üretim sektöründe endüstri robotları montaj hattının düzene koyulmasına yardımcı olmasına rağmen, üretim endüstrisi hala arka ofis ve operasyonel süreçlerin yönetimi ve kontrolünün sürdürülmesi noktasında zorluklar yaşamaktadır. Üreticiler, satın alma, envanter, müşteri iletişimi gibi emek ve zaman gerektiren süreçleri dengelemek, aynı zamanda maliyet düşürme ve yenilikçi iş uygulamalarını sürdürmek zorundadırlar. Bu sıkıntılı noktaların üstesinden gelebilmek için birçok üretim şirketi, daha akıcı operasyonlar ve değer zincirinde gelişmiş çeviklik elde edebilmek için Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)’ ya yönelmiş durumdadır. Üretim sektöründe RPA kullanımı, insan kaynaklarının işini ve hata olasılığını azaltmak ve üretkenliği artırmak için üretimi otomatikleştirmektedir. Üretim sektöründeki şirketler artık üretim hattı dışındaki alanlarda da otomatik verimlilik elde etmek amacıyla, arka ofis süreçlerini de iyileştirmek için RPA’ yı giderek daha fazla benimsemektedirler.

Üretim Sektöründe RPA Kullanımı

  • Yönetim Görevlerinin Otomatikleştirilmesi

Üretim sektöründe idari işler zahmetlidir. Bu işleri tamamlama ihtiyacının azaltılması ile çalışanların diğer önemli görevlere konsantre olmaları sağlanabilir. Üretim sektöründe de otomasyondan yararlanılabilecek birçok idari işlev vardır.

Kolayca Otomatikleştirilebilen Görevler:

-Katılım Kaydı

-SSS e-Postalarına Yanıt Verme

-Fatura Oluşturma ve Dosyalama

-Toplantı Tutanaklarını ve Eylem Öğelerini Kaydetme

– Bilgisayar Sorunlarının Giderilmesi

Proaktif Risk Yönetimi

RPA ile şirketlere iş süreçleri için proaktif ve tam otomatik denetimler sağlanabilir. Otomatikleştirilmiş iş akışları, ortaya çıkabilecek riski tahmin edebilir ve sorunlar konusunda paydaşları uyarabilir.

Müşteri Destek ve Servis Masası

Müşteri deneyimi ve görüşleri, işletmenin başarısının en önemli yönlerinden biridir. Müşteri etkileşiminin geliştirilmesi söz konusu olduğunda, RPA ön büro için etkili olabilir. İş manuel olarak yapıldığında çalışanın birden fazla sistemden birden fazla bilgiye erişmek ve tek bir müşteriye geri dönüş sağlamak için bir dizi sistem arasında gezinmesi gerekir. RPA kullanıldığında ise, şirketin müşterilerine daha iyi yardım etmesine olanak sağlayan tek bir yerde birden fazla depolanmış bilgiye ulaşabiliriz.

Envanter Yönetimi

Üretim sektöründe envanter yönetiminde çok fazla evrak işi bulunmaktadır. Envanter yönetimini etkin bir şekilde otomatikleştirebilmek için RPA’ ya ihtiyaç duyulur. RPA ile e- postalar otomatikleştirilebilir, faturalar dosyalanabilir, süreçleri sevk edilebilir ve evrak işleri dijitalleştirilebilir. RPA tabanlı otomasyon sayesinde envanter seviyeleri hususunda gerçek zamanlı veriler sağlanır ve böylece operasyonel verimlilik artar, iletişim gelişir ve maliyetler düşmüş olur.

Fatura İşleme

Manuel süreçlerin ilerleyişinde, şirketler faturaları almak, atamak, incelemek ve onaylamak için fazla zaman harcarlar. Fatura işleme, faturaların alınmasıyla başlar ve ödemenin tamamlanıp kayıt altına alınmasıyla da sona erer ve onaylanması için gönderilmesi gerekir. Bu fazla işlem sırasında insan hatalarının ortaya çıkması muhtemeldir. RPA ile faturalar daha verimli işlenir. Tüm veriler herhangi bir insan müdahalesi olmadan ilgili sistemlere göre güncellenebilir.

Veri Göçü

Üretim sektöründe, gelişim sağlamak için düzenli ve etkili yükseltmeler şarttır. Üretim döngüsüne yeni tedariklerin kalıcı olarak dahil edilmesi için, mevcut verileri eski sistemlerden en son sistemlere kaydırmak önemli bir görevdir. RPA, performansı hızlandırabilir ve hata olasılığını azaltabilir, böylece daha üretken sonuçlar elde edilmiş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir